MİRASTAN YOKSUNLUK SEBEPLERİ

Mirastan yoksunluk sebepleri nedir?

TMK Madde 578- Aşağıdaki kimseler, mirasçı olamayacakları gibi; ölüme bağlı tasarrufla herhangi bir hak da edinemezler:

1. Miras bırakanı kasten ve hukuka aykırı olarak öldüren veya öldürmeye teşebbüs edenler,

2. Miras bırakanı kasten ve hukuka aykırı olarak sürekli şekilde ölüme bağlı tasarruf yapamayacak duruma getirenler,

3. Miras bırakanın ölüme bağlı bir tasarruf yapmasını veya böyle bir tasarruftan dönmesini aldatma, zorlama veya korkutma yoluyla sağlayanlar ve engelleyenler,

4. Miras bırakanın artık yeniden yapamayacağı bir durumda ve zamanda ölüme bağlı bir tasarrufu kasten ve hukuka aykırı olarak ortadan kaldıranlar veya bozanlar.

  1. Miras bırakanı öldürmeye teşebbüs etme ya da öldürme,

Ceza almamış olsa bile fiilin hukuka aykırı olması ve kasten işlenmesi durumunda kişi yoksun bırakılır. Taksir ve ihmal ile ölmüşse bu durumda yoksunluk sebebi yoktur. Mirasçı bunu bizzat işlemelidir. Ya da iştirak ile işlemelidir.

Miras bırakanın yakınını öldürmek yoksunluk sebebi değildir.

  • Miras bırakanı devamlı olarak ölüme bağlı tasarruf yapamaz hale getirmek,

Örneğin, eş miras bırakanı bitkisel hayata sokuyor ve bu şekilde ölüme bağlı tasarruf yapmasını engelliyor. Bu durumda yoksulluk sebebi gerçekleşir. Ancak bir kimse miras bırakanın ayılması için ona bir tokat atarsa ve o ölürse burada ihmal olduğu için bu yoksunluk sebebi söz konusu olmaz.

  • Miras bırakanı aldatma veya korkutma, kasten öldürme, tasarruf yapamamasını sağlamak veya ölüme bağlı tasarruftan dönmesini engellemek yoksulluk sebebidir.

Bunu bizzat mirasçı yapmalıdır. Üçüncü şahıs korkutma yaparsa yoksunluk sebebi sayılmaz.

  • Miras bırakanın yaptığı tasarrufları hukuka aykırı olarak veya kasten yeniden yapamayacağı bir şekilde geçersiz hale getirmek veya bunu gizlemek,

Örneğin, miras bırakanın vasiyetini gören kişi bunu sakladığında ya da bunu yok ettiğinde; bu, o mirasçıyı mirasın tamamının miras dışında bırakır.

Mirasçı, vasiyetçinin ölümünden önce zilyed ise ve miras bırakan fiil ehliyetini kaybettiyse miras bırakanın onu gizlemesi yoksunluk sebebi olabilir.

Mirastan yoksunluk olunca ne olur?

Mirasçı babasına karşı işlemişse sadece babasına karşı mirastan yoksun kalır. Dedesi vs. den gelen mirastan yoksun kalmaz. Fiili işleyen kişi miras dışında kalır. Altsoyu bundan etkilenmez. Alt soyları halefiyet gereği mirasçı olurlar. O,sss sanki miras bırakandan önce ölmüş gibi hareket edilir. Eğer miras bırakan mirasçıyı affetmişse yoksunluğu ortadan kalkar. Bu af örtülü de olabilir. Örneğin, aralarındaki ilişkiden affettiği sonucu ortaya çıkıyorsa affetmiş sayılır.

MİRASTAN YOKSUNLUK SEBEPLERİ

Yazı dolaşımı


Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir