VASİYETNAMENİN AÇILMASI

VASİYETNAMENİN AÇILMASI NEDİR? Vasiyetin açılması miras bırakanın vasiyetiyle ilgili işlemlerinin yapılması anlamına gelmektedir. Örneğin, resmi vasiyetname yapan kişi vefat ettiğinde noter vasiyetnamesini sulh hukuk mahkemesine gönderir ve mahkemece vasiyetnamenin açılması gündeme gelmiş olur. Bir ay içinde ilgililer davet edilip vasiyetname

Devam

MİRASIN AÇILMASI

MİRASIN AÇILMASI MİRAS NE ZAMAN AÇILIR? TMK – Madde 575- Miras, miras bırakanın ölümüyle açılır. Miras bırakanın sağlığında yapmış olduğu mirasla ilgili kazandırmalar ve paylaştırmalar, terekenin ölüm anındaki durumuna göre değerlendirilir. Miras ölüm anında açılır. Mal varlığı ve borçları mirasçılara

Devam

DENKLEŞTİRME DAVASI NEDİR?

DENKLEŞTİRME DAVASI VE DENKLEŞTİRMEYE TABİ KAZANDIRMALAR MİRAS HUKUKUKUNDA MİRAS PAYLARININ DEVRİ Kimi zaman miras bırakan sağlığında mirasçıların haklarını azaltıcı işlem yapılabilmektedir. Örneğin mirasının tamamını mirasçılardan bir tanesini bırakabilmektedir. Bu tür durumlarda payın korunması için denkleştirme davasının açılması gerekmektedir. Denkleştirme talebinde

Devam