CEZA HUKUKU

 • Soruşturma aşamasında şüpheli müdafiliği
 • Kovuşturma aşamasında sanık müdafiliği
 • Koruma tedbirlerine ilişkin itirazlar
 • Tutukluluğa itiraz ve CMK 103’e göre tutuklamanın kaldırılması talepleri
 • Soruşturma veya kovuşturma aşamasında müşteki vekilliği
 • İtiraz, İstinaf ve temyiz kanun yoluna müracaatlar,
 • Olağanüstü kanun yollarına ilişkin başvurular

İNFAZ HUKUKU

 • Tüm infaz sürecinin baştan sürdürülmesi
 • Hukuki danışmanlık sonucu yatarın hesaplanması
 • Müddetnamenin düzenlenmesi ve içtima kararının aldırılması
 • İnfaz hakimliğinden içtimanın çözülmesi ve yeni içtima yapılması talepleri
 • İnfaz erteleme, infaza ara verme ve infaz durdurma talepleri
 • Denetimli serbestlik kararına itiraz
 • İnfaz hakimliği ve Ağır Ceza Mahkemesine itirazlar

MEDENİ HUKUK

 • Boşanma (anlaşmalı – çekişmeli) ve ferilerine ilişkin davalar
 • 6284 sayılı yasa gereğince koruma kararları
 • Mal paylaşımı davaları,
 • Ziynet alacağına ilişkin davalar,
 • Mehir alacağına ilişkin davalar,
 • Nüfus kütüğündeki hataların düzeltilmesi (doğum tarihi vs) davaları
 • Ad, soyadın düzeltilmesi veya değiştirilmesi davaları
 • Soybağının tespitine ilişkin davalar

MİRAS HUKUKU

 • Mirasın reddi telepleri
 • Miras taksimine ilişkin hukuku yardım
 • Mirasın hükmen reddi davaları
 • Tenkis ve denkleştirme talepli davalar
 • Muvazaaya ilişkin davalar
 • İslam hukukuna göre mirasın taksimi

GAYRİMENKUL HUKUKU

 • Tapu iptal ve tescil davaları
 • İzale i şüyu (Ortaklığın Giderilmesi) davaları
 • Haksız el atamanın önlenmesi ve kal’i davaları
 • Önalım, alım, geri alım hakkından kaynaklanan davalar
 • Satış vaadi sözleşmesinden kaynaklanan davalar
 • Geçit hakkının tesisine ilişkin davalar

TAZMİNAT HUKUKU

 • Maddi ve manevi tazminat davaları,
 • Tıbbi hekim hatalarından kaynaklanın tazminat davaları
 • Destekten yoksun kalma tazminatına ilişkin davalar
 • Kişisel hakka saldırı nedenli tazminat davaları
 • Sözleşme, Haksız fiiller (trafik kazası vs.) den kaynaklanan tazminat davaları
 • İş hukuku nedenli tazminat davaları
 • Ecri misil tazminatına ilişkin davalar

İŞ HUKUKU

 • İşçi – işveren uyuşmazlıklarına ilişkin alacak (kıdem tazminatı, ihbar tazminatı vs.) davaları
 • İşe iade davaları
 • Hizmet tespiti davaları
 • İş kazasına ilişkin davalar