Mail : naimgozmen@hukukhanem.com

İletişim : 0532 491 78 00