Tekerrür Nedir?

Sanık hakkında verilen ceza kesinleştikten sonra sanık yeni bir suç işlerse ve bu suçtan dolayı ceza alması söz konusu olursa, bu ceza tekerrür kapsamında değerlendirilir ve verilen cezanın infazı koşullu salıverilme ve infaz açısından daha katı şartlara tabi tutulur. Tekerrürün

Devam

Ceza Davalarında Temyiz

İstinaf mahkemesinin sanık hakkında verildiği 5 yıl veya üzeri bir ceza için (istisnalar hariç) ”esastan red” kararlarına karşılık sanık temyiz yoluna süresi içinde müracaat edebilecektir. Tabi burada temyiz incelemesi sadece hukuka aykırılıklar ile sınırlı olarak yapılmaktadır. Dolayısıyla hukuka aykırılık sebepleri

Devam