İŞÇİ KİME DENİR?

İş Hukuku,İşçi ve işveren ilişkilerini düzenleyen bir hukuk dalıdır. Örneğin Ahmet Usta ile şeker fabrikası arasındaki ilişkiyi düzenler. Ahmet Usta’nın işe alınması, çıkarılması, hakları, tazminat vs. durumlarına bakar. Tek işçi ile tek işveren arasında çalışma ilişkisinden kaynaklanan sorunları inceleyen iş

Devam

ZİLYETLİK DAVASI

Bu davada eşya üzerindeki fiili durum korunur. Hakkın olup olmaması önemli değildir. Kişi malın sahibi olmayabilir. Burada sadece fiili durum korunur ve zilyetlik ispat edilir. Mahkeme sonucu ayni hak bakımından hüküm teşkil etmez. Çünkü mahkeme onu tartışmadı ve sadece zilyetliği

Devam

MİRAS HUKUKUNDA MİRASÇILIKTAN ÇIKARMA (ISKAT)

Mirasçılıktan çıkarma (Iskat) Mirasbırakanın ölüme bağlı tasarruf ile bir mirasçıyı mirasçılıktan çıkarmasıdır. Mirasbırakan her türlü mirasçıyı mirasçılıktan çıkarabilir. Burada kastettiğimiz saklı paylı mirasçıyı mirastan çıkarmasıdır. Bir kişi miras sözleşmesi ile mirasçı atanabileceği gibi mirastan çıkarılma da mümkündür. Mirasbırakan mirasçılıktan çıkarma

Devam