HUKUKHANEM

Mahkemelerin tesis ettikleri hükümler; insana, tabiata, gerçeğe, olağana sırt çevirmeden ve katı kalıplar içinde sıkışıp kalmadan insan kokusu taşıyan bir çözüm getirmek gibi bir zorunluluğu vardır. Ancak özellikle son zamanlarda bu gibi kararların pekte azaldığını görmekteyiz. Bu ve bu gibi insan kokusu taşıyan kararların artması umudumuzun yanı sıra özellikle ceza ve infaz hukuku başta olmak üzere hizmet verdiğimiz birçok alanda gerek teorik ve gerekse pratik hukuka yönelik olarak çeşitli makaleler hazırladığımız ve aynı zamanda ‘’Hukukhanem’’ YouTube kanalında pratik hukuka (uygulamaya) yönelik çeşitli videolar tarafımızca hazırlanıp; paylaşılmaktadır.

CEZA HUKUKU

Ceza Hukuku, diğer hukuk alanlarından çok daha farklı ve insana vicdani temasın çok daha yoğun olduğu bir hukuk alanıdır. Nitekim, diğer alanlarda çoğu zaman şahsın hukukuna ilişkin uyuşmazlıklar, alacak, tazminat ilişkisi yada taşınmaz mallar veya şirketlere ilişkin uyuşmazlıklar var iken ceza hukukunda tüm bunların dışında apayrı bir süreç söz konusudur. Çünkü burada mevzu bahis olan insan ile ilgili bağlantılı olan şeyler değil, insanın bizzat kendisi vardır. 

İNFAZ HUKUKU

Çok yeni bir alan olmasının yanı sıra aslında ceza yargılamasının en önemli aşamalarından bir tanesidir. Nitekim, mahkemelerce çok iyi bir yargılama süreci sonucunda çok iyi bir karar verilmiş olunabilir. Ancak eğer bu verilen ceza gereği gibi infaz edilemiyor ise, işte o zaman yapılan yargılamalar ve verilen hükümler tabiri caiz ise hava da kalacaktır. Kanuna uygun infaz yapılmaz ise, hükümlü fazla ceza evinde tutulur ise, hükümlünün hakkı zedelenir. Yok, eğer hükümlünün cezasının infaz edilmesi gerektiğinden az yapılır ise bu durumda da kamu hakkı zedelenip; müştekinin mağduriyeti artacaktır. Bu nedenle infazın kanun ve yargı kararları doğrultusunda yapılması çok ehemmiyetli olmaktadır.

MEDENİ HUKUK

Medeni Hukuk, temelde şahsın hukuku ve aile hukukuna ilişkin konuları içermektedir. Tabi bunun yanı sıra miras hukukuna ilişkin düzenlemeler ve bugün pratik hukukta oldukça yer edinen ve eşya hukukunun alt bir bölümü olan taşınmaz hukuku yine medeni hukukunun bir alt dalını oluşturmaktadır. Tabi Borçlar Hukuku da adeta medeni hukukunun bir uzantısı gibidir.

MİRAS HUKUKU

Miras hukuku bir kimsenin hakkı hayatının son bulması üzerine yani vefat etmesi üzerine olunun mirasının ne olacağı yani temelde geriye bıraktığı mal varlıkları ve bunun gibi sair meselelerin ne şekilde çözümleneceğini konu alan bir hukuk dalıdır. Özellikle son zamanlarda anne ya da babanın vefatı üzerine insanların kardeşlerden birini mirastan mahrum etmeye çalıştığı veya henüz baba veya anne hayatta iken çeşitli eylemler ile diğer mirasçıları bertaraf edip kendisine daha fazla hak tanımaya çalıştığı durumlar oldukça artmıştır.