İSTİNAF KANUN YOLUNA GİDİLİRSE CEZA ARTTIRILIR MI?

Bir hükmü İstinaf veya Temyiz kanun yoluna götürürseniz acaba aleyhimize bir karar çıkar mı konusu çok gündemde tutulan çok sorulan bir sorudur.

Konuyu kısaca özetleyecek olursak; istinaf edilmesi halinde yerel mahkemece önceki verilmiş olan karardan daha ağır bir kararla karşılaşır mıyım aleyhime olan bir durum söz konusu olur mu sorusuna şu cevabı verebiliriz: Burada eğer ki siz sadece sanık veya müdafii olarak istinaf kanun yoluna müracaat ediyorsanız daha aleyhinize bir hüküm çıkma durumu söz konusu değildir. Ancak eğer siz istinafa  veya temyiz kanun yoluna gidildiğinde katılan veya savcı da İstinaf veya temyiz yoluna gidiyorsa bu durumda artık aleyhinize bir hüküm çıkma durumu söz konusu olabilecektir. Konunun daha iyi anlaşılması için şöyle özetleyebiliriz: Diyelim ki Aliyew hakkınızda 6 yıllık bir ceza verildi ve bu kararın hukuka aykırı bir şekilde verildiği düşünülerek istinaf edilmek istendi ise ve Aliyew gibi bir katılan veyahutta Savcı da hayır bu ceza düşüktür bizde bunu istinaf edelim dedi ise, yani  hem sanık Aliyew hemde savcı veya katılan – müşteki bu kararı istinaf etti ise bu durumda artık yerel mahkemece verilen cezadan daha ağır bir ceza verilmesi mümkündür.

Ancak eğer ki burada savcı veya katılan verilen kararı istinaf etmeseydi ve sadece sanık Aliyew istinaf etseydi, bu durumda artık istinaf mahkemesi yerel mahkemece verilmiş olunan 6 yıllık cezanın aşağısında bir ceza verebilecekti.

Aynı şekilde sanık Aliyew hakkında verilen kararı sadece sanık Aliyew temyiz kanun yoluna götürmüş olsa idi, yine temyiz kanun yolunda sanık Aliyew için verilmiş olunan cezadan yani 6 yıldan daha ağır bir ceza söz konusu olmayacaktı. Ancak eğer sanık  Aliyew’in ceza almasını isteyen yada daha fazla ceza alması için iddia makamı yani savcı veya katılan verilen kararı sanığın daha fazla ceza alması için temyiz kanun yoluna taşımış olması halinde verilmiş olunan 6 yıllık cezadan daha ağır bir ceza verilebilecektir. Kısaca sanık Aliyew’in daha az ceza verilmesi veya beraat etmesi gibi hafifleştirici durumu için istinafa gitmesinin yanında sanık Aliyew’in daha ağır ceza alması için kararın istinaf veya temyiz edilmesi halinde istinaf mahkemesince verilecek ceza öncekinden daha ağır olabilecektir veya Temyiz mahkemesi verilen cezayı az görüp bozma kararı vererek geri gönderebilecektir.

Bunun dışında bir kimse hakkında verilmiş olan bir ceza var ise ve sadece sanık istinaf kanun yoluna müracaat etmiş ise, evet verilmiş olunan ceza daha ağırlaştırılamıyor ama burada suçun niteliği mahkemece değiştirilebiliyor. Mesela sanık hakkında bir ceza verildi ise ve suç taksirli bir suç ise ve bu sadece sanık tarafından isitnaf edildi ise, İstinaf mahkemesi, bu suç taksirli değil aslında kasten işlenen bir suçtur der ise bu durumda suçun niteliği değişecektir Dolayısıyla kasti bir suç olduğunda artık bunun adli sicile farklı bir yansıması söz konusu olacaktır. Adli sicile farklı yansıtılması da eğer ki devlet memurluğu varsa veyahut bulunulan konuma göre çeşitli farklı etkiler meydana gelme durumu olacaktır. Mesela, kasıtlı bir suçtan dolayı bir yıl ve üzeri bir ceza alan bir kimse diyelim ki devlet memuruna seçilemiyor ise, suçun taksirli olması halinde bunun herhangi bir önemi kalmayacaktı. Ancak niteliğinin değişmesinin farklı sonuçları olmaktadır.  Dolayısıyla, istinafa gidildiğinde burada suçun niteliği değişebilir. Yani suç taksirli bir suç değil kasti bir suç olabilir. Dolayısıyla, sonuçların daha farklı olma durumu meydana gelecektir.

İSTİNAF KANUN YOLUNA GİDİLİRSE CEZA ARTTIRILIR MI?

Yazı dolaşımı


Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir