İstinaf mahkemesinin sanık hakkında verildiği 5 yıl veya üzeri bir ceza için (istisnalar hariç) ”esastan red” kararlarına karşılık sanık temyiz yoluna süresi içinde müracaat edebilecektir. Tabi burada temyiz incelemesi sadece hukuka aykırılıklar ile sınırlı olarak yapılmaktadır. Dolayısıyla hukuka aykırılık sebepleri temyiz dilekçesine eklenmemişse, temyiz mahkemesinin esastan red (ONAMA) kararı vermesi pek doğaldır.

Tabi eğer CMK 289. maddede sayılan hukuka aykırılık halleri varsa örneğin, yasak delil hükme esas alınmışsa; temyiz dilekçesinde belirtilmemiş olunsa bile Yargıtay bu hususu resen göz önüne alacaktır.

Ceza Davalarında Temyiz

Yazı dolaşımı


Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir