İlk derece mahkemesince verilmiş olunan bir kararın 7 günlük istinaf süresinde kanun yoluna götürülmesi gerekmektedir. Sanık hakkında gerek adli para cezası (istisnalar hariç) ve gerekse hapis cezası verilmişse (istisnalar hariç) yerel mahkemece verilmiş olunan bu karar istinaf kanun yoluna götürülebilinmektedir.

Tabi bu aşamada, hukuka aykırılıkları ister istinaf dilekçenizde belirtin ister belirtmeyin istinaf mahkemesi adeta ilk derce mahkemesi gibi, yeniden bir inceleme yapmaktadır.

Ceza Davalarında İstinaf (Bölge Adliye Mahkemesi)

Yazı dolaşımı


Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir